Ordovický anomalokaridid filtroval planktón!

aegirocassis_collins

Anomalokarididy („čudné raky“) patria medzi najslávnejšie príbuzné článkonožcov, i keď ich vývojové vzťahy boli vyjasnené iba nedávno. Ich prvé fosílie opísal Charles D. Walcott pred vyše storočím z kambrických usadenín Kanady, pričom v pomyselnom holywoodskom trháku o kambrickej explózii by ich režisér nepochybne obsadil do úlohy hlavného záporáka. Vo väčšine prípadov totiž išlo o predátory…

celý článek

Genetika pomáhá s původem mosasaurů

clidastes_atuchin

Šupinatí (Squamata) jsou mimořádně úspěšnou skupinou obratlovců s dlouhou a bohatou evoluční historií. Se zhruba 10 000 žijícími druhy jde o druhou nejrozmanitější vývojovou větev suchozemských obratlovců (po ptácích), výrazně překonávající např. i savce. Mezi sebou tyto druhy vyvinuly řadu fascinujících adaptací a evolučních novinek, mnohé z nich přitom opakovaně:…

celý článek

Nový výzkum prvního českého ptakoještěra

azhdarcho_atuchin

O tom, že se Alexander Averianov ze Zoologického institutu Ruské akademie věd v Petrohradě s Borisem Ekrtem z Národního muzea v Praze rozhodli opětovně prostudovat prvního českého ptakoještěra (druh Cretornis hlavaci), se vědělo už nějakou dobu. Averianov totiž ve svých pracích kretornise zmiňoval už několikrát. Závěry autorů, tedy příslušnost kretornise…

celý článek

Objavená najstaršia krabia larva

oldest_crab_larva

Desaťnožce (Decapoda) sú evolučne jednou z najúspešnejších skupín mnohobunkových organizmov. Tvoria mimoriadne diverzifikovanú skupinu článkonožcov (Arthropoda), ktorej zástupcovia obývajú plytké oblasti kontinentálnych šelfov ale aj dná hlbokých morí a oceánov. Nájdeme ich aj v riekach a jazerách, viaceré sa prispôsobili životu na suchej zemi a niektoré dokonca obývajú jaskynné systémy či zliezajú stromy. Kvôli…

celý článek